C++ Institute

Cisco Networking Academy

VUE Testing Center


 • 031 102 4664 / 0720 546 972

Programa Curs Linux Administration (Basic & Server)

Crystal Mind Academy on Facebook Crytal Mind Academy on Google Plus Crytal Mind Academy on Twitter Crystal Mind on Linkedin


Fiecare concept va fi explicat teoretic si exemplificat practic.

Cursul este independent de distributie.
Toate conceptele, serverele si aplicatiilor vor fi discutate neutru, fara legatura cu o anumita distributie.

1. Introducere & Instalare
 • Istorie Unix/Linux;
 • Cosideratii Hardware;
 • Boot Loader/Boot Manager;
 • Instalare;
 • Linux rescue;
2. Structura Linux
 • Structura unei comenzi;
 • Comenzile ls si less;
 • Console/terminale virtuale;
 • Runlevel;
 • Sistemul de fisiere;
3. Comenzi si Editoare
 • Editorul VI;
 • Comenzi de baza;
 • Regular Expressions;
 • Comenzile find si grep;
4. Useri
 • Concepte generale;
 • Fisiere specifice;
 • Management conturi;
 • su & sudo;
 • Monitorizare useri;
5. Sistemul de permisiuni
 • Concepte generale;
 • Permisiuni speciale;
 • Modificare permisiuni;
 • Umask;
 • Atribute speciale;
6. Procese
 • Concepte generale;
 • Caracteristici procese;
 • Categorii de procese;
 • Comenzi vizualizare;
 • Comunicatia dintre procese / Semnale;
 • Job Control;
7. Backup & Administrare software
 • Backup;
 • Cron jobs;
 • Administrarea pachetelor software;
8. TCP/IP & Networking
 • TCP/IP;
 • Configurare retea;
 • Managementul serviciilor si Procesul de Butare;
9. Shell Scripts
 • Introducere Bash;
 • Variabile, constante si functii;
 • Parametri pozitionali;
 • Alte facilitati Bash;
 • Flow Control;
 • Substituirea comenzilor;
10. Compilare Kernel
 • Necesitate compilare;
 • Structura Kernel Linux;
 • Ghid compilare kernel;
11. Serverul DHCP
 • Protocolul DHCP;
 • Compilare si instalare server;
 • Configurare server;
12. Serverul FTP
 • Protocolul FTP;
 • Moduri de operare;
 • Compilare si instalare server;
 • Configurare minimala server;
 • Configurare avansata server;
13. NFS - Network File System
 • Prezentare generala;
 • Configurare;
14. Serverul DNS
 • Protocolul DNS;
 • Serverul BIND;
 • Configurare BIND;
 • DNS Troubleshooting;
15. Serverul Apache
 • Protocolul HTTP;
 • Prezentare generala server;
 • Compilare si instalare;
 • Structura Apache;
 • Configurare Apache;
 • PHP;
 • Securitate Web;
16. Serverul MySql
 • Prezentare generala;
 • Instalare MySql;
 • Configurare MySql;
17. NETFILTER
 • Prezentare generala;
 • Firewall;
 • Structura NETFILTER;
 • Sintaxa iptables;
 • Scenarii si exemple;
18. Sistemul de e-Mail
 • Fundamente;
 • Componentele;
 • Serverul Postfix;
 • Prezentare generala;
 • Compilare si instalare;
 • Configurare de baza;
 • Securitate Postfix;
 • Programe utilitare;
19. Managementul Logurilor
 • Syslog;
 • Sarcini administrative;
20. Serverul POP/IMAP
 • Prezentare POP & IMAP;
 • Serverul Dovecot;
21. SAMBA
 • Prezentare protocoale si concepte;
 • Configurare workgroup si domeniu;
 • Configurari si setari diverse;
Nota: Scopul acestui curs este ca fiecare concept si laborator descris mai sus sa fie prezentat. In functie de nivelul de cunostinte al cursantilor si de posibilitatea acestora de asimilare raportata la nr. de ore destinate cursului, pot sa existe anumite concepte care sa nu mai fie predate sau din contra altele care sa suplineasca programa stabilita initial.


Alte informatii despre cursul Linux Administration (Basic & Server):

Contact Tel/Fax: 031 102 4664 / 0720 546 972
E-Mail: office@crystalmind.ro

All Rights reserved
Crystal Mind Academy, 2006- 2019