C++ Institute

Cisco Networking Academy

VUE Testing Center


  • 031 102 4664 / 0720 546 972

Programa curs Programare Python 3


Detalii grupe colective viitoare

Crystal Mind Academy on Facebook Crytal Mind Academy on Google Plus Crytal Mind Academy on Twitter Crystal Mind on Linkedin


1. Introducere
Mediul de lucru, IDE (PyCharm, IDLE)
Variabile
Lucrul cu siruri de caractere
Manipulare sirurilor de caractere, formatarea acestora la diferite dimensiuni
Printarea stringurilor, functia print() si format(), f-strings
Lucrul cu numere si variabile, conversii intre tipuri de date
Tipuri de date in Python (Integer, Fload, None, Bool, numere complexe)
Citirea de la tastatura Realizare primelor aplicatii curs programare python

2. Operatori decizionali si bucle
Variabila temporara si multiple expresii pe aceeasi linie
Lucrul cu operatori decizionali, if...elif...else
Lucrul cu bucle: while si for
Break si continue in bucle de calcul (loop statements - for si while)

3. Structuri de date
Lucrul avansat cu siruri de caractere
None
Tuplu
Lista
Set
Dictionar
List Comprehension
Set Comprehension
Dictionary Comprehension

4. Functii, Lucrul cu fisiere, exceptii
Functii: utilizare, avantaje, definire, documentare (Docstring), apelare, parametri functiei
Recursivitate in Python
Domeniu de vizibilitate al variabilelor in functii si in afara lor
Lucrul cu fisierele (i/o): citirea din fisier, scrierea in fisier
Exceptii: managementul exceptiilor in Python
Serializarea obiectelor
Tratarea erorilor in Python
Re-raising Exceptions
Finally in Python pentru tratarea erorilor

5. Lucrul cu module si package in Python
Lucrul cu module
Includerea unui modul
Crearea, rularea propriului modul in Python
Argumente programelor Python
Documentarea codului utilizand docstring
Namespace si scope

6. Programare Orientata Obiect (POO)
Clase si Obiecte
Referinta catre un obiect
Garbage Collector in Python
Definirea claselor
Metodele unei clase
Instanta in Python
Metodele unei instante
self in clasele Python
__init__() in clasele Python
Public, Private si Protected in Python
Class Invariants in Python
Mostenirea in python
Mostenirea simpla
Mostenirea multipla
Method Resolution Order (Ordinea de rezolvarea a metodelor din clasa)
Polimorfism

7. Module in Python
Modulul SYS si OS
Modulul Random
Module criptografice
Modulul getpass
Module pentru timp
Modulul math
Arhivarea si dezarhivarea de fisiere
Modulul csv
Modul pentru lucru cu fisiere excel
Modul pentru lucru cu baze de date sql

8. Module avansate in Python
Folosire pip si virtual environments
Modulul RE (Regular Expressions)
Modulul Telnet sau ssh
Module pentru email
Desenarea de grafice(chart) in Python


Alte informatii despre cursul Programare Python:

Contact Tel/Fax: 031 102 4664 / 0720 546 972
E-Mail: office@crystalmind.ro

All Rights reserved
Crystal Mind Academy, 2006- 2019